Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Fase 1: Kindvriendelijkheid analyseren

Verschillende analyses brengen de kindvriendelijkheid van het beleid in kaart

In deze eerste fase van het project wordt op basis van een vragenlijst, diepgaande gesprekken en cijfermateriaal een beeld gevormd van de 'staat van kindvriendelijkheid'. Hiervoor doe je een beroep op alle stads- of gemeentediensten, op kinderen en jongeren, en andere belanghebbenden. De thema's hebben betrekking op de volledige leefwereld van kinderen en jongeren: welzijn, ruimte, mobiliteit, milieu, gezondheid, vrije tijd, onderwijs,...

Data-analyse

Je gaat op zoek naar relevante data / cijfermateriaal over de thema's. Bataljong maakte een handleiding hiervoor.  

Je vult deze cijfers aan met de set van kwalitatieve beleidsindicatoren om bestaande plannen, methodieken, strategieën en acties in kaart te brengen.

QuickScan kindvriendelijkheid

Met een vragenlijst peil je naar de beleving van het beleid op vlak van kindvriendelijkheid. In de toolkit zijn vragenlijsten beschikbaar voor volgende doelgroepen:

  • Volwassenen en jongvolwassenen: verspreid deze vragenlijst zo ruim mogelijk, zowel binnen het stads- of gemeentebestuur als bij inwoners, middenveldorganisaties,...;
  • Voer enkele gesprekken met controlegroepen van kinderen en jongeren. Er zijn aangepaste vragenlijsten beschikbaar voor kinderen tot 12 jaar en voor jongeren vanaf 12 jaar.

Focusgroepen

De gegevens die je verzamelde met de vragenlijst en uit het cijfermateriaal bespreek je op focusgroepen met minimaal drie doelgroepen: stads- of gemeentediensten, kinderen en jongeren, en andere belanghebbenden. Dit om tendensen en resultaten te toetsen en te interpreteren. Voor deze focusgesprekken zijn methodieken uitgewerkt die je kan aanpassen naar wens. 

Keuze van de prioritaire thema's 

Op basis van de input van deze verschillende analyses, kiest het stads- of gemeentebestuur welke thema's prioritair worden en dus verder uitgediept worden in een belevingsonderzoek. Dat is de tweede fase. 

Op basis van de verschillende analyses worden voor elk van de thema's ook beleidsuitdagingen geformuleerd waar het bestuur mee aan de slag kan.