Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Middelkerke

Label behaald in 2016

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Janna Rommel-Opstaele, burgemeester:
“Als gemeentebestuur zetten we al jaren hoog in op jeugdbeleid en participatie. Naar aanleiding van het meerjarenplan 2014-2019 besloten we daar nog meer op in te zetten. Daarin paste het om voluit voor het label kindvriendelijke gemeente te gaan.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Richard Doeven, diensthoofd jeugddienst: “Het hele proces kindvriendelijke gemeente biedt, meer dan het voormalig decreet op het lokaal jeugdbeleid, enorme kansen om gemeentebreed en horizontaal na te denken over het gemeentelijk beleid dat je voor kinderen en jongeren wil voeren. Daar waar de jeugdbeleidsplannen al te vaak vooral jeugddienstwerk waren, wordt in het proces kindvriendelijke gemeente niet alleen de gehele gemeentelijke administratie, maar ook OCMW, Politie en het middenveld betrokken waardoor je tot een integraal en breed gedragen beleid komt.”

"Daar waar de jeugdbeleidsplannen al te vaak vooral jeugddienstwerk waren, kom je in het proces kindvriendelijke gemeente tot een integraal en breed gedragen beleid."

Waar zijn jullie het meest trots op?
Bart Vandekerckhove, schepen van jeugd:
“Het hele proces zette een enorme dynamiek in gang waarbij velen enthousiast hun inbreng deden. Het feit dat we die dynamiek finaal vertalen in één samenhangend verhaal onder de noemer ‘Kids in the Middle’ maakt me het meest trots. Alle doelstellingen en concrete acties, met de daaraan gekoppelde budgetten, komen stuk voor stuk de kinderen en jongeren die in onze gemeente wonen of onze gemeente bezoeken ten goede!” 

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Richard Doeven, diensthoofd jeugddienst: “Kindvriendelijkheid evolueert voortdurend en is iets waaraan we dagelijks willen en moeten werken. Zo willen we op het vlak van kinderarmoedebestrijding nog stappen zetten, maar even goed bijvoorbeeld onze kinderen betrekken bij het uitbouwen van een nog kindvriendelijker toeristisch beleid."

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
In  Middelkerke werden taxicheques in het leven geroepen door een samenwerking tussen de diensten mobiliteit en jeugd, de politie en taxibedrijven. Jongeren tussen 16 en 25 jaar kunnen zo in het weekend een taxi nemen aan een verminderde prijs.