Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Mechelen

"Gezins- en kindvriendelijkheid is een expliciet beleidsthema en loopt dan ook als een rode draad door het stedelijk beleid."

Waarom heeft Mechelen deelgenomen aan dit project?
Diensthoofd Jeugd, Herman Beyens: “We zagen de oproep van VVJ om als pilootproject in te stappen in het traject kindvriendelijke stad. De BBC bracht een denkoefening met zich mee en het traject kindvriendelijke stad was dus de ideale gelegenheid om te kijken hoe breed jeugdbeleid een plaats kon krijgen binnen het beleid van stad en OCMW. Daarnaast was het ook een mooie kans om kinderen en jongeren vaker inspraak te geven in het beleid.”

"Het traject kindvriendelijke stad was de ideale gelegenheid om te kijken hoe breed jeugdbeleid een plaats kon krijgen binnen het beleid van stad en OCMW."

 
Wie was voor jullie cruciaal om mee te hebben? 
Schepen van jeugd Greet Geypen: "Binnen ons traject was het belangrijk om volgende mensen te betrekken:

• Kinderen en jongeren zelf, want zij zijn de bron van ons werk.
• De jeugdraad is een heel belangrijke partner voor de jeugddienst om mee na te denken en vorm te geven aan het jeugdbeleid
• Hetzelfde geldt voor de kinderraad, want zij werken aan hun charter met 10 actiepunten om Mechelen nog kindvriendelijker te maken. Het komt er op aan om creatief te zijn en hen niet enkel te betrekken bij de typische kinderthema’s. Hierbij beschouwen wij hen als een volwaardige gesprekspartner.
• Betrokken en nog niet betrokken interne stadsdiensten
• Sociaal huis (OCMW) en een actieve samenwerking met Huis van het Kind
• Mechelen Kinderstad partners als Planckendael, Technopolis, Speelgoedmuseum, de Maan, die vanwege hun ligging en aanbod uniek zijn
• Scholen
• Lokale horeca, handel
• …"

Welke drempels kwam je tegen onderweg?
Stafmedewerker Mechelen Kinderstad, Karen Claes: “Kindvriendelijkheid is geen kant en klaar pakket. Het is een evoluerend proces. Net zoals Bv. duurzaamheid moet kindvriendelijkheid een automatische reflex zijn waar men aan denkt bij bijvoorbeeld de start van een project of samenwerking. Het hoeft niet altijd om grote zaken te gaan, het zit hem soms in de details of een link met de doelgroep waar men niet meteen aan dacht. Maar dit bewustzijn bij diensten en partners creëren doe je niet van vandaag op morgen. Mijn taak is om er op toe te zien dat er zoveel mogelijk kindvriendelijke links zijn binnen onze actieplannen. Behalve de dialoog aangaan en linken leggen helpt de juiste marketing ook. Men moet ook weten en zien dat Mechelen een Kinderstad is. Sinds januari hebben we onze Kinderstad mascotte, Rommy Rombouts. Via hem zetten we onze beleidsthema’s en evenementen extra in de kijker." 

"Kindvriendelijkheid moet een automatische reflex zijn waar men aan denkt bij bijvoorbeeld de start van een project of samenwerking."

 
Welke kansen bood een traject rond kindvriendelijkheid jullie?
Stafmedewerker Mechelen Kinderstad, Karen Claes: "Samenwerkingen met interne diensten en externe partners die win-win situaties opleveren zoals Bv. met de dienst economie rond gezinsvriendelijke horeca. Of met de dienst toerisme, want Mechelen richt zich als een van de weinige kunststeden als een boeiende bestemming voor gezinnen met kinderen. Mechelen moet de plek bij uitstek worden waar gezinnen makkelijk een hele dag of meerdere dagen kunnen doorbrengen. Daarom wil de stad ook veel aandacht schenken aan de toeristische voorzieningen en zich afstemmen op de noden en de leefwereld van kin-deren en gezinnen. Dan gaat het over meer dan een kinderhoek, -menu of –toilet voorzien. We willen een voortrekkersrol spelen in het aantrekkelijk maken van stadstoerisme voor gezinnen met kinderen. Uiteraard gaat het verder dan toerisme. Ook met de collega’s van het sociale huis, rond het Huis van het Kind, werken we goed samen om dit op de kaart te zetten. Mobiliteit, welzijn, kinderarmoede, cultuur, infrastructuur, onderwijs…. allemaal thema’s waar we op inzetten over alle beleidsdomeinen heen. Het gaat om een totaalverhaal."

Hoe zag jullie traject eruit?
Schepen Greet Geypen
: "In 2012 “In het kader van het VVJ traject hebben we in 2012 extra bevragingen gedaan rond bepaalde thema’s. Mechelen Kinderstad is geen loos begrip, maar een echt statement. Gezins- en kindvriendelijkheid is een expliciet beleidsthema en loopt dan ook als een rode draad door het stedelijk beleid. We hebben een stafmedewerker ‘Mechelen Kinderstad’ in ons midden die erover waakt dat kindvriendelijkheid in alle actieplannen van de stadsdiensten aanwezig is. Dat doen we door de kinderen te erkennen als volwaardige medeburgers in de stad. We geven ze letterlijk en figuurlijk meer ruimte. Niet alleen speelruimte, maar ook inspraak in de verdere uitbouw van Mechelen."

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Een begraafplaats met kinderen bezoeken? Da's niet evident. Om verdriet en rouwen bespreekbaar te maken, heeft de Stad Mechelen een krijtbord en wolken op de begraafplaats in de Ziekebeemdenstraat geplaatst. Op die rustplek kunnen kinderen een tekening voor hun overleden geliefde maken en erover praten met hun familie.

https://www.hln.be/regio/mechelen/rouwen-tussen-wolkjes-en-krijtbord~a5207d70/