Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Intekenen voor het label

Toon met een portfolio aan dat je een kindvriendelijke stad of gemeente bent

Steden en gemeenten die het label willen halen, dienen bij VVJ een portfolio in waarin ze aantonen dat ze voldoen aan de criteria van een kindvriendelijke stad of gemeente. Gebruik hiervoor het sjabloon dat je op deze pagina kan downloaden.

Een jury beslist of de stad of gemeente voldoende inspanningen voor kindvriendelijkheid kan aantonen. Krijgt een stad of gemeente het label toegekend, dan is dat zes jaar geldig.

De jury bestaat uit een vertegenwoordiger van:

 • Demos;
 • Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden;
 • Hogeschool Gent;
 • Kinderrechtencommissariaat;
 • UNICEF;
 • Universiteit Gent;
 • AP Hogeschool
 • Expert lokaal jeugdbeleid.

Adviserende partners zijn VVSG en VVJ vzw.

Het secretariaat van de jury wordt verzorgd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid.

Heb je interesse in het traject en wil je dit (deels) onder begeleiding afleggen?

Bij ‘Toolkit en methodieken’ vind je meer informatie over hoe zo’n begeleiding er kan uitzien en hoe je van start gaat.

Denk je dat je alle criteria van het portfolio kan aantonen?

Dan kan je VVJ contacteren via het contactformulier voor een overlegmoment ter plaatse, voor je aan de opmaak van je portfolio start. Tijdens dit overleg maken we samen een inhoudelijke toets en beantwoorden we je laatste vragen.

Op dit overlegmoment komen aan bod:

 • Afstemming van de visie over kindvriendelijkheid;
 • Beschouwing van het traject dat de stad of gemeente afgelegd heeft in voorbereiding van het portfolio;
 • Bekijken welke stappen nog nodig zijn om het portfolio af te werken.

Voor deze ondersteuning op maat betaal je 250 euro.

Wil je stad of gemeente het portfolio indienen? Bezorg deze dan ten laatste op zondag 18 februari 2018 bij het secretariaat van de jury kindvriendelijke steden: Steffi Destoop, steffi.destoop@cjsm.vlaanderen.be

Uitreiking label kindvriendelijke steden en gemeenten

Het label kindvriendelijke steden en gemeenten wordt uitgereikt op zondag 24 juni 2018. 

De volgende indienronde voor portfolio's is in juni 2020. Het label wordt uitgereikt in november 2020.

En wat als het portfolio goedgekeurd is?

Proficiat! Dan krijgt de stad of gemeente het label officieel toegekend voor zes jaar. Voor 350 euro: 

 • Mag je het label gebruiken;
 • Krijg je een selectie aan promomateriaal;
 • Kan je gebruik maken van de helpdesk kindvriendelijke steden en gemeenten van VVJ, waarop je al je vragen kan stellen;
 • Voorziet VVJ twee thematische intervisiemomenten per jaar waar je gratis mag aan deelnemen tijdens de looptijd van het label.